Obchodní podmínky

Obchodní činnost společnosti S D S s.r.o. se řídí ustanovením Zákona o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku v platném znění.

Objednávání zboží a služeb     

 • telefonicky
 • osobně v sídle společnosti
 • elektronickou poštou

Platba

 • hotově
 • dobírkou – při převzetí zboží od přepravní služby
 • převodním příkazem – pouze pro partery
 • převodním příkazem – na zálohovou fakturu

Dodání zboží/služeb

 • osobní převzetí – v sídle společnosti
 • vlastní doprava kupujícího
 • přepravní službou
 • přepravní službou.

Odběratel je povinen provést kontrolu zboží při převzetí zásilky. Pokud je zboží poškozené, je nutno zejména:

 • neprodleně telefonicky nebo emailem kontaktovat dodavatele (nejpozději do 2 hodin od převzetí).

Kupní cena

Kupní cena Zboží se sjednává dohodou mezi prodávajícím a kupujícím při odsouhlasení objednávky. Výše kupní ceny je uvedena na fakturách prodávajícího, a to po poskytnutí případných slev na základě dosaženého obratu, akčních slev apod.

Splatnost kupní ceny

Kupní cena je splatná okamžikem dodání zboží kupujícímu, a to v hotovosti. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena rámcová kupní smlouva, je kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné rámcové kupní smlouvě.

Ochrana osobních údajů

Povinností prodávajícího je dodržování zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a informací. Při objednávce zboží telefonem, e-mailem, souhlasí zákazník závazně s zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti S D S s.r.o. v rozsahu zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a informací. Na písemnou žádost zákazníka, mohou být jeho osobní údaje v databázi společnosti S D S s.r.o. změněny.

Smluvní záruky společnosti S D S s.r.o.

 • na nové zboží 12 měsíců
 • na repasované zboží 6 měsíců
 • na opravy 6 měsíců